Tilman Khun (White & Case), Andreas Mundt (Bundeskartellamt), Thilo Klein (Compass Lexecon)