Kyriakos Fountoukakos (Herbert Smith Freehills), Thibaut Grégoire (MasterCard)