Audience - Peter Lepoutre (Proximus), Saskia Bellinkx (Telenet)